Intake

Komt u  voor de 1e keer? Dan volgt er eerst een intakegesprek.

Dit doe ik om de volgende redenen: 

- Inventariseren van het medicijn gebruik. 

- Mogelijke kans op doorverwijzing naar een arts. 

- Veiligheid voor de klant. 

- Om risico's te vermijden. 

- Om behandelingen goed en veilig uit te voeren.

 

Bij een intakegesprek kijk ik ook naar de huid, vervolgens bepaal ik het huidtype. Ik zal ook vragen aan u wat uw wens is, daaruit kan ik u adviseren wat u het beste kan doen met betrekking tot behandelingen.

 

Deze informatie houd ik privé.